Kurser hösttermin 2018

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
Ej sökbar Utveckling av mobiltelefonapplikationer 7,5 hp Campus HT-18
Elektroteknik
Ej sökbar Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Automation 1 7,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Modellering 1 3 hp Distans HT-18
Ej sökbar Modellering 3 3 hp Distans HT-18
Ej sökbar Nätverksteknik 7,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans HT-18
Industriell ekonomi och management
Ej sökbar Entreprenörskap och det innovativa företaget 7,5 hp Campus HT-18
Ej sökbar Entreprenörskap och strategi 7,5 hp Campus HT-18
Ej sökbar Forskningsmetod och design 7,5 hp Campus HT-18
Ej sökbar Industriell organisation 7,5 hp Campus HT-18
Ej sökbar Investeringsanalys 7,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Ledarskap och organisation i kunskapsintensiva miljöer 6 hp Campus HT-18
Ej sökbar Tillämpad konkurrens- och marknadsanalys 7,5 hp Campus HT-18
Startar ej Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation 7,5 hp Campus HT-18
Startar ej Empirisk finansiell analys 7,5 hp Campus HT-18
Startar ej Finansiell modellering 7,5 hp Campus HT-18
Startar ej Innovation och affärsanalys 7,5 hp Campus HT-18
Maskinteknik
Ej sökbar Grundläggande mekanik för tekniker 7,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Kommunikation på distans 7,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Tillverkningsanpassad konstruktion 7,5 hp Distans HT-18
Startar ej Kvalitetsutveckling 7,5 hp Distans HT-18
Matematik
Ej sökbar Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp Campus HT-18
Omvårdnad
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-18
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-18
Pedagogik
Ej sökbar Högskolepedagogik - introduktionskurs 7,5 hp Campus HT-18
Programvaruteknik
Ej sökbar Adaptiv Lean Programvarutestning 7,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter 7,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Distribuerad utveckling och outsourcing 2,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus HT-18
Ej sökbar Kontinuerlig kravhantering och produkthantering 7,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus HT-18
Ej sökbar Människan och gruppen i mjukvaruutveckling 5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Storskalig programvarutestning 2,5 hp Distans HT-18
Ej sökbar Tillämpad Cloud Computing och Big Data 7,5 hp Distans HT-18
Startar ej Människan och gruppen i mjukvaruutveckling 2,5 hp Distans HT-18

Kurspaket

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Ej sökbar Fysisk planering 30 hp heltid Campus HT-18
Ej sökbar Kvalitetsutveckling och automation för tekniker 30 hp halvfart Distans HT-18
Ej sökbar Modellering av signaler och system 12 hp Distans HT-18
Ej sökbar Webbprogrammering och Databaser 30 hp halvfart Distans HT-18
Ej sökbar Webbutveckling och programmering 30 hp halvfart Distans HT-18