Kurser vårtermin 2019

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
Ej sökbar Introduktion till Cloud Computing 7,5 hp Distans VT-19
Ej sökbar Maskininlärning 3 hp Distans VT-19
Elektroteknik
Ej sökbar Analog- och digitalteknik 7,5 hp Distans VT-19
Ej sökbar Analys och modellering av elektrotekniska system 3 hp Distans VT-19
Ej sökbar Automation 1 7,5 hp Distans VT-19
Ej sökbar Beräknings- och simuleringsteknik 3 hp Distans SOM19
Ej sökbar Hårdvara för diagnossystem 3 hp Distans VT-19
Ej sökbar Modellering 4 - Tillämpad frekvensanalys 3 hp Distans VT-19
Ej sökbar Programmering 3 hp Distans VT-19
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans SOM19
Maskinteknik
Ej sökbar Lean Produktion 7,5 hp Distans VT-19
Startar ej Lean Produktion 7,5 hp Campus VT-19
Matematik
Ej sökbar Diskret matematik 6 hp Campus VT-19
Ej sökbar Flervariabelanalys 6 hp Campus VT-19
Ej sökbar Matematikens historia, grundkurs 7,5 hp Campus VT-19
Ej sökbar Numerisk analys 6 hp Campus VT-19
Ej sökbar Tillämpad optimering 7,5 hp Campus VT-19
Medieteknik
Ej sökbar Bli en Maker 15 hp Campus SOM19
Ej sökbar Visuell design och programmering 15 hp Campus SOM19
Startar ej Idé- och konceptutveckling för entreprenörskap 15 hp Campus SOM19
Omvårdnad
Ej sökbar e-Hälsa ur ett omvårdnadsperspektiv 7,5 hp Distans VT-19
Programvaruteknik
Ej sökbar Evidensbaserad processförbättring 7,5 hp Distans VT-19
Ej sökbar Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus VT-19
Ej sökbar Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus VT-19
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
Ej sökbar Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans VT-19
Ej sökbar Miljöstyrning 7,5 hp Distans VT-19
Svenska/Nordiska Språk
Ej sökbar Skrivande i högre utbildning 7,5 hp Campus VT-19
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ej sökbar Högskolepedagogik - projektkurs 7,5 hp Campus VT-19