Kurser hösttermin 2020

Anmälningskod Benämning Undervisningsform Start
Datavetenskap
Ej sökbar Digital bildbehandling 5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Kandidatarbete i datavetenskap 15 hp Campus HT-20
Ej sökbar Maskininlärning för strömmande data 5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Programmering i Python, fortsättningskurs 6 hp Campus HT-20
Ej sökbar Programvarusäkerhet 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Säkerhet i webbsystem 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Virtualisering och DevOps 5 hp Distans HT-20
Elektroteknik
Ej sökbar Nätverksteknik 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Tillämpad signalbehandling 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Upplevd kvalitet i nätverksbaserade tjänster 7,5 hp Distans HT-20
Startar ej Grundläggande programmering i Matlab 6 hp Campus HT-20
Fysisk planering
Ej sökbar Detaljplanering - grundkurs 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Planering och klimatförändring 7,5 hp Distans HT-20
Industriell ekonomi och management
Ej sökbar Entreprenörskap och strategi 7,5 hp Campus HT-20
Ej sökbar Forskningsmetod och design 7,5 hp Campus HT-20
Ej sökbar Industriell organisation 7,5 hp Campus HT-20
Ej sökbar Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Introduktion till makroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Introduktion till mikroekonomi för ingenjörer 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Investeringsanalys 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Tillämpad konkurrens- och marknadsanalys 7,5 hp Campus HT-20
Matematik
Ej sökbar Differentialekvationer med Liegruppanalys 7,5 hp Campus HT-20
Ej sökbar Diskret matematik 6 hp Campus HT-20
Ej sökbar Flervariabelanalys 6 hp Campus HT-20
Ej sökbar Kryptering 1 6 hp Campus HT-20
Ej sökbar Tillämpad optimering 7,5 hp Campus HT-20
Medieteknik
Ej sökbar Bli en maker 7,5 hp Campus HT-20
Omvårdnad
Ej sökbar Examensarbete i omvårdnad 15 hp Campus HT-20
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-20
Ej sökbar Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning 7,5 hp Campus HT-20
Ej sökbar Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder 9 hp Campus HT-20
Startar ej Examensarbete i omvårdnad 15 hp Campus HT-20
Startar ej Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp Campus HT-20
Programvaruteknik
Ej sökbar Adaptiv Lean Programvarutestning 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Agil och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Global programvaruteknik 7,5 hp Campus HT-20
Ej sökbar Kandidatarbete i Programvaruteknik 15 hp Campus HT-20
Ej sökbar Masterarbete i Programvaruteknik 30 hp Campus HT-20
Ej sökbar Människan och gruppen i mjukvaruutveckling 5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Produkthantering och kravhantering för digitala miljöer 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Säkerhet i mjukvaruintensiv produkt- och tjänsteutveckling - en introduktion 6 hp Distans HT-20
Ej sökbar Tillämpad Cloud Computing och Big Data 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Utveckling av mobila applikationer 7,5 hp Campus HT-20
Strategiskt ledarskap för hållbarhet
Ej sökbar Grunder för strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Distans HT-20
Ej sökbar Hållbara energisystem 7,5 hp Distans HT-20
Startar ej Introduktion till strategisk hållbar utveckling 7,5 hp Campus HT-20
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×