Tre professorer från BTH på DN Debatt: Regeringens krispaket löser inte småföretagens problem

Kort- och långsiktiga lösningar samt en reformkommission för bättre förutsättningar för entreprenörer krävs för att möta efterfrågekollapsen i och med coronakrisen, skriver Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, alla professorer på BTH  på DN Debatt.

Läs mer

27 mars 2020