civilingenjör i industriell ekonomi vid BTH

Industriell ekonomi och management

Industriell ekonomi och management

Forskningen i industriell ekonomi på BTH fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. I centrum står villkor för samt konsekvenser av teknologins affärsmässiga förverkligande. Detta omfattar teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande industrier och branscher. På BTH har forskningen två huvudsakliga inriktningar: innovation, teknik och management samt industriell dynamik och teknologisk förändring.

Inriktningar

Innovation, teknik och management

Denna inriktning har företag, projekt eller projektorganisation som den naturliga utgångspunkten. Här är fokus på analyser av resursbaser, strategier och kompetens, och hur de samspelar med teknikutveckling och innovation. Inriktningen inbegriper forskning kring affärsmodeller, strategi, investeringsrisker samt sammansättning och utveckling av kompetens.

 

Industriell dynamik och teknologisk förändring

Inom denna inriktning fokuserar forskarna på analyser av marknads-, industri- och företagsdynamik och inverkan av policy. Området omfattar studier av entreprenörskap, framväxt av nya industrier och branscher, diffusion av innovationer och ny teknik, samt omvandlingsprocesser som skär över näringslivet i tid och rum, som till exempel digitalisering.

 

Intervju med Professor Martin Andersson i industriell ekonomi

Intervju med Martin Andersson (5 min)
Professor Martin Andersson berättar om sin forskning i industriell ekonomi.