docentföreläsning alessandro bertoni

Dr. Alessandro Bertino gav tisdagen den 10 december en öppen provföreläsning för utnämning till docent med bedömningen godkänd.
Titeln på föreläsningen var: Produktutvecklingsmetoder: varför behöver vi dem för en bättre värld?

11 december 2019