Eureka SMART- projektmöte

Foto från EUREKA-SMART projektmöte

Den 10 september hölls Eureka SMART-projektmöte på BTH. Projektet med namnet ”Advanced numerical solutions and experimental deflection measuring devices for an efficient stamping tool cambering” (CAMBER)” startade i år och kommer att fortsätta i tre år.
Medlemmarna i projektet kommer från Mondragon Goi Eskola Politekoa (projektledare), Matrici S. Coop., Fagor Arrasate S. Coop. från Spanien. Deltagare från Sverige är Rise Proximion, Volvo Cars (Johan Pilthammar och Mats Sigvant)
Från BTH deltar Prof. Sharon Kao-Walter och från och med nästa år kommer även Dr. Wureguli Reheman ingå i projektet.

27 september 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×