Licentiatseminarium Ryan Ruvald

Fr.v. Christian Johansson Askling (handledare), Ryan Ruvald (doktorand), Andreas Larsson (handledare), Mats Walter (prefekt), Åsa Ericson (opponent), Tobias Larsson (examinator)

Den 19 december 2019 försvarade Ryan Ruvald sin licentiatavhandling med titeln Prototyping for Product-Service Systems innovation: Insights from the construction equipment industry i ämnet maskinteknik.

Examinator: Prof. Tobias Larsson, BTH
Huvudhandledare: Docent Andreas Larsson, BTH
Opponent: Prof. Åsa Ericson, Luleå tekniska universitet

13 januari 2020