Personalkonferens 2018

TIMAs årliga personalkonferens ägde detta år rum i Åhus. Konferensen bestod av två halvdagar med grupparbeten med fokus på framtidens utbildningsprogram – Civilingenjör i maskinteknik år 2030.

20 augusti 2018