PROJEKTMÖTE KORTAD LEDTID

Foto från projektmöte Kortad ledtid

Den 18 september var BTH värd för projektmötet i det  FFI / VINNOVA-finansierade projektet  ”Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning”  (”Kortad ledtid” ). Medlemmarna är från Rise (projektledare), Ion Bond, Cascade, SpeedTool, OptoComp, AP&T, Beslag & Metall, Scania, Volvo Lastvagnar, Volvo Cars. Från BTH medverkar Prof. Sharon Kao-Walter, industridoktorand Johan Pilthammar och adjungerade universitetslektorn Mats Sigvant, båda Volvo Cars.  Projektet startade år 2017 och avslutas år 2020.

27 september 2019