Grattis Shafiqul till din doktorsexamen!

Photo of Docent Ingrid Svensson, LTH, Prof. Sharon Kao-Walter, BTH, Dr. Shafiqul Md Islam, BTH, Prof. Ulf Stigh, Högskolan i Skövde, Prof. Maria Charalambides, Imperial College London, Prof. Tobias Larsson, BTH, Prof. Martin Kroon, Linnéuniversitetet, Dr. Christian Johansson Askling, BTH

Bilden fr.v. Docent Ingrid Svensson, LTH, Prof. Sharon Kao-Walter, BTH, Dr. Shafiqul Md Islam, BTH, Prof. Ulf Stigh, Högskolan i Skövde, Prof. Maria Charalambides, Imperial College London, Prof. Tobias Larsson, BTH, Prof. Martin Kroon, Linnéuniversitetet, Dr. Christian Johansson Askling, BTH

 

Den 20 september presenterade och  försvarade Shafiqul Md Islam sin avhandling med titeln “Fracture and Delamination in Packaging Materials: A Study of Experimental Methods and Simulation Techniques” i ämnet maskinteknik.

Opponent var Prof. Martin Kroon, Linnéuniversitetet

 

23 september 2019