Docentföreläsning Viet Thuy Vu

Foto på Prefekt Vanja Lindberg och Viet Thuy Vu

Prefekt Vanja Lindberg och Viet Thuy Vu

Dr. Viet Thuy Vu vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) gav den 16 oktober 2019 en provföreläsning för utnämning som docent med bedömningen godkänd.

Föreläsningens titel var Syntetisk aperturradar: Signalbehandling och tillämpningar inom ämnet Systemteknik. Dekan Benny Lövström, Fakulteten för teknikvetenskaper var examinator för föreläsningen.

Syntetisk Aperturradar (SAR) är en form av radar vars apertur syntetiseras av radarplattformens rörelse och därför är den syntetiska aperturen mycket större än den fysikaliska aperturen hos radarantennen. Idag är SAR en viktig sensor i en mängd olika tillämpningar inom t.ex. geovetenskap och fjärranalys. Genom t.ex. förändringsanalys, en teknik som utvecklats för SAR, kan man studera förändringar på jorden med mycket hög noggrannhet vilket t.ex. kan användas till katastrofinsatser, miljöövervakning, jordbruksövervakning, och uppdateringar av kartor. Denna föreläsning ger en kort översikt över SAR-signalbehandling med fokusering på ultrabredband SAR, SAR-tillämpningar med fokusering på förändringsanalys och upptäckter av rörliga mål på marken (GMTI).

 

17 oktober 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×