Grattis Daniel till din licentiatexamen

Foto på Daniel Lännström

Den 15 maj presenterade och försvarade Daniel Lännström sin licentiatavhandling med titeln
The structure of epsilon-strongly graded rings with applications to Leavitt path algebras
and Cuntz-Pimsner rings
inom ämnet matematik med tillämpningar.

Examinator och huvudhandledare: Prof.  Johan Öinert, BTH.
Handledare: Prof. Patrik Nystedt, Högskolan Väst och Dr. Stefan Wagner, BTH
Granskare: Dr. Eduard Ortega, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Trondheim

15 maj 2019