Grattis Vinicius till din licentiatexamen

Vinicius med handledare och opponent

Den 12 december presenterade och försvarade Vinicius Ludwig Barbosa sin licentiatavhandling med titeln Effects of Small-Scale Ionospheric Irregularities on GNSS Radio Occultation Signals: Evaluations Using Multiple Phase Screen Simulator inom ämnet systemteknik .

Examinator och huvudhandledare: Prof.  Mats Pettersson, BTH.
Handledare: Docent Viet Thuy Vu, BTH
Granskare: Ph.D. Stig Syndergaard, Danish Meteorological Institute (DMI)

10 januari 2020

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×