Installationsföreläsning Mattias Dahl

Foto på Mattias Dahl, dekan Benny Lövström och rektor Mats Viberg

Bilden fr. v. professor Mattias Dahl, dekan Benny Lövström och rektor Mats Viberg

Den 15 maj höll Mattias Dahl sin installationsföreläsning inom ämnet systemteknik.

Tekniska system och artificiell intelligens i samhällets tjänst
IT-utvecklingen har bidragit till många nya avancerade möjligheter att kartlägga och på ett tidigt stadium upptäcka, påverka och förändra samhällsföreteelser av olika slag. Analyser av olika slag spelar en avgörande roll i framtiden, inte minst vid övergången till ett mer hållbart samhälle och liv. Det finns många nya möjligheter där de självlärande tekniska systemen (sk. artificiell intelligens) kan bidra till att finna nya modeller för svårförutsägbara komplexa mönster, samspel och kedjereaktioner av händelser till följd av mänsklig aktivitet. I denna föreläsning kommer vi att få ta del av några exempel från BTH:s tillämpade tekniska forskningsverksamhet inom ämnet systemteknik.

 

17 maj 2019