Unika skäl till att välja BTH

Unika skäl till att välja BTH

BTH är den enda högskolan i Sverige som utbildar planeringsarkitekter

Fysisk planering är en treårig utbildning (en kandidatutbildning). De flesta väljer därefter att bygga på sin utbildning med en masterutbildning på två år. För att bli planeringsarkitekt måste studenterna ha både kandidat- och masterutbildningen samt två års yrkeserfarenhet.

BTH har Sveriges enda civilingenjörsprogram i datorsäkerhet samt i spel- och programvaruteknik

De är båda femåriga utbildningar som är starkt profilerade inom sina områden och som är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden. Hösten 2018 startar BTH ytterligare ett civilingenjörsprogram i marin teknik.

BTH har utbildningen för den som vill fungera som länk mellan grafiker och programmerare

För att skapa framtidens spel och upplevelser behöver spelföretag och övrig industri kunna kombinera programmering och grafik på ett effektivt sätt. Vid BTH finns därför utbildningen Technical artist i spel.

BTH utbildar framtidens ledare i hållbarhet

Vid BTH finns ett magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet som är en ettårig utbildning och som syftar till att utbilda ledare som är kapabla att stödja hållbar utveckling på ett sätt som stärker den egna organisationen.

BTH knyter kontakter mellan studenter och företag

Det är dock inte enbart utbildningarna i sig som är unika – det är även sättet de ges på. BTH är ett litet lärosäte och på campus möts studenter och företag på ett naturligt sätt vilket ger kontakter som gynnar både studenter och företag.