Ansökan om anstånd med studiestart

Fill in this form in English

Om du fyller i den svenska varianten av detta formulär så kommer vi att kommunicera med dig på svenska i detta ärende.

Mer information om att söka anstånd(ange adressen i formatet: nisse@edu.se)

(10 tkn, utan bindestreck)

(ange i formatet: BTH-12345)Bifoga dokument som styrker det åberopade skälet för ditt ärende. Alla dokument som bifogas ska vara översatt till svenska eller engelska. Varje bifogad fil får vara maximalt 2 MB och måste vara någon av följande filtyper gif, pdf, jpg och png. OBS! Du kan komplettera med fler filer efter att du har skickat in din ansökan.


Share Dela