Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier

Fill in this form in English

Om du fyller i den svenska varianten av detta formulär så kommer vi att kommunicera med dig på svenska i detta ärende.(ange adressen i formatet: nisse@edu.se)(10 tkn, utan bindestreck)
Jag vill tillgodoräkna mig

Alla dokument som bifogas ska vara översatt till svenska eller engelska. Varje bifogad fil får vara maximalt 2 MB och måste vara någon av följande filtyper gif, pdf, jpg och png. OBS! Du kan komplettera med fler filer efter att du har skickat in din ansökan.

Share Dela