Ansökan om antagning till senare del av utbildningsprogram

Fill in this form in English

Om du fyller i den svenska varianten av detta formulär så kommer vi att kommunicera med dig på svenska i detta ärende.(ange adressen i formatet: nisse@edu.se)

(10 tkn, utan bindestreck)

Du måste bifoga tidigare betygshandlingar som visar att du har de förkunskaper som krävs för programmet. Alla dokument som bifogas ska vara översatt till svenska eller engelska. Varje bifogad fil får vara maximalt 2 MB och måste vara någon av följande filtyper gif, pdf, jpg och png. OBS! Du kan komplettera med fler filer efter att du har skickat in din ansökan.


Share Dela