Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier

Fill in this form in English

Om du fyller i den svenska varianten av detta formulär så kommer vi att kommunicera med dig på svenska i detta ärende.(ange adressen i formatet: nisse@edu.se)

(10 tkn, utan bindestreck)
Enligt följande specifikation:Enligt följande specifikation:


Följande handlingar måste bifogas: studieintyg, kursplan, litteraturförteckning och beskrivning av eventuellt utländskt utbildningssystem. Allt du bifogar ska vara översatt till svenska eller engelska. Varje bifogad fil får vara maximalt 2 MB och måste vara någon av följande filtyper gif, pdf, jpg och png. OBS! Du kan komplettera med fler filer efter att du har skickat in din ansökan.


Share Dela