Ansökan om omregistrering på en kurs

Fill in this form in English

Om du fyller i den svenska varianten av detta formulär så kommer vi att kommunicera med dig på svenska i detta ärende.

Du behöver inte längre omregistrera dig på en kurs för att skriva en omtenta. Alla kurser du har varit registrerad på återfinns per automatik på studentportalen, där du som vanligt anmäler dig till tentamen. Notera att samma rutiner gäller som tidigare, dvs. anmälningstiden för tentamen är öppen från 28 till 14 dagar innan tentamenstillfälle.

Jag ansöker om omregistrering enligt följande.(ange adressen i formatet: nisse@edu.se)

(10 tkn, utan bindestreck)

Share Dela