Ansökan om studieuppehåll

Fill in this form in English

Om du fyller i den svenska varianten av detta formulär så kommer vi att kommunicera med dig på svenska i detta ärende.

När du ansöker om studieuppehåll måste du bifoga intyg som styrker de skäl som du åberopar. Om du till exempel ska göra militärtjänst ska du bifoga en kopia på inkallelseordern.

När du återgår i studier på den utbildning du haft uppehåll från kontaktar du studerandeadministratören på sektionen som registrerar dig på aktuell termin. Du har rätt att återuppta dina studier endast om utbildningen ges den aktuella terminen.

Observera att högskolan inte garanterar att de kurser du avstår under uppehållet kommer att ges igen.(ange adressen i formatet: nisse@edu.se)(10 tkn, utan bindestreck)


(termin och år)
(termin och år)

Skäl till uppehållet:
:

Bifoga dokument som styrker det åberopade skälet för ditt ärende. Alla dokument som bifogas ska vara översatt till svenska eller engelska. Varje bifogad fil får vara maximalt 2 MB och måste vara någon av följande filtyper gif, pdf, jpg och png. OBS! Du kan komplettera med fler filer efter att du har skickat in din ansökan.


Share Dela