Anmälan och antagning

Har du en fråga om antagning?

Vill du komma i kontakt med dem som arbetar med antagningsfrågor på BTH kan du antingen ringa eller använda formuläret nedan.

E-post: antagning@bth.se
Telefon: 0455-38 55 00, telefontid: må, ti 13.00-14.00, ons-fre 10.00-11.00.

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Behandling av dina personuppgifter

För att svara på din fråga behöver BTH behandla dina personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Blekinge Tekniska Högskola är personuppgiftsansvarig för behandlingen och behandlar dina personuppgifter med stor hänsyn till din integritet och följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt annan relevant lagstiftning.

Dina personuppgifter kommer endast att användas för att besvara din fråga om anmälan och antagning. Lagring av dina personuppgifter sker så länge det är relevant för ändamålet och i enlighet med högskolans bevarande- och gallringsföreskrifter samt svensk arkivlagstiftning. Detta innebär att dina personuppgifter antingen sparas där det finns krav på arkivering eller tas bort efter en viss tidsperiod enligt vad som är angivet.

Då BTH är en myndighet kan handlingar som inkommer till Blekinge Tekniska Högskola vara att betrakta som allmän offentlig handling.

För mer information om hur BTH behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter