Antagningsordning vid BTH

Lokal antagningsordning

Nedan presenteras antagningsordning för BTH avseende utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. Antagningsordningen innehåller bland annat de regler för antagning som högskolan tillämpar gällande:

  • anmälan
  • behörighet och urval
  • meritvärdering
  • studiestart
  • överklagande

Antagningsordning 2019