Olika sätt att plugga

Ett stort steg

Att börja plugga är ett stort steg som tar dig till upplevelser, kunskap, nya vänner och möjligheter. Men visst kan det vara nervöst. Och visst är det mycket nytt – nya ansvar, nya vanor, nya vänner och nya minnen.  

Studera på högskolan jämfört med gymnasiet?

Klivet till högskola kan kännas stort, och på flera sätt är det stort – du får mer frihet, men med frihet följer ansvar. Studievägledarna på BTH förklarar. 

– På gymnasiet har man schemalagda lektioner hela dagen och får genom det, och av lärarna, ett driv och påminnelse om vad som behöver göras. På högskolan är det färre lärarledda föreläsningar, resten av tiden är till för självstudier och då måste man verkligen studera.

Man bör vara beredd på att studierna måste få ta tid. Ett bra sätt att skapa rätt inställning är att man ser studierna som ett arbete och skapar ett personligt studieschema. Det är mycket detaljer man behöver ha koll på själv.

Studievägledarna poängterar att det är viktigt att du gör ditt studieval med eftertanke ­– att du är intresserad av det du studerar och att du vill lära dig. Du måste hitta ditt eget driv i studierna och en förutsättning för det är att det är engagerande. 

– Utnyttja alla tillfällen till lärande som skolan erbjuder, såsom föreläsningar och labbar, och våga fråga lärare och t ex studiekamrater. Plugga gärna tillsammans med andra. Vi på studievägledningen ger dig tips om studieteknik, ifall du känner att den brister.

Att börja på högskola kan också vara en del av en större omställning som du behöver hantera. Du kanske flyttar hemifrån och behöver vänja dig vid ett nytt sätt att leva och skapa nya rutiner för din vardag utanför skolan också.

De skillnader som finns mellan gymnasieskola och högskola hanterar du genom att ha koll på vad som ska göras och hur du ska studera – och genom att engagera dig i studierna från start, så klart.  

Foto på 4 studenter som jobbar i projekt med post-it lappar

Du väljer hur du vill studera

Det finns flera olika sätt att plugga på högskola eller universitet och det är du som väljer vilket sätt som passar dig bäst.  

Du väljer om du vill studera en kortare kurs, ett kurspaket eller ett helt program, om du vill läsa på campus eller på distans samt och om du vill läsa på hel- eller halvfart. Här reder vi ut alla dina valmöjligheter.

Studera på campus?

Foto på tre studenter som studerar i skolan

De flesta av BTH:s utbildningar ges på campus. Campusstudier betyder att du går på föreläsningar och seminarier på plats, antingen i Karlskrona eller i Karlshamn. Där träffar du även andra studenter och alla dina lärare.

Även om du inte har föreläsningar kan du använda dig datorsalar, bibliotek och grupprum för dina studier. På campus finns kafé och restaurang samt mikrovågsugnar där du kan värma medhavd mat.

Läs om att plugga på campus  Läs om våra två campus

Studera på distans?

Foto på student som studerar på distans

Distansstudier går ut på att du studerar vid BTH men du gör det hemifrån. Distansstudier är flexiblare och mer obundna och passar därför bra ifall du vill kombinera jobb med studier eller om du vill bo kvar på din hemort. När du studerar på distans finns ditt klassrum finns på webben och undervisningen bedrivs via BTH:s lärplattform. 

En del distansutbildningar är helt webbaserade och utan fysiska träffar. Det finns också distansutbildningar som har vissa obligatoriska träffar på campus. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för just din utbildning. 

Läs om att plugga på distans

Program och kurser
– två vägar till examen

Oavsett om du läser ett helt program, fristående kurser eller kurspaket kan du efter några års studier ta ut en examen.

Om du läser ett program så studerar du oftast tre, fyra eller fem år tillsammans med samma klasskompisar och ni läser gemensamma ämnen inom ramen för ert program. Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en genomtänkt struktur för utbildningen och du vet vilken examen den leder till. 

Utbildningsprogrammen är uppdelade på tre olika nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att du har läst ett utbildningsprogram på tidigare nivå eller nivåer.

Ett annat sätt att läsa till en examen är att välja fristående kurser eller färdiga kurspaket och på så vis själv sätta ihop en utbildning. Den stora fördelen med detta är flexibiliteten och valfriheten. Ta gärna hjälp av BTH:s studievägledare om du funderar på att läsa kurser eller kurspaket. 

Studera på hel- eller halvfart
– välj det som passar dig

Att studera på helfart innebär en studievecka på cirka 40 timmar. Alla timmarna är dock inte schemalagda i form av föreläsningar eller seminarier, utan en stor del av tiden är tänkt att du ska studera på egen hand eller i grupp. Undervisning på helfart är oftast förlagd till dagtid.

Vissa program och kurser ges på halvfart, vilket leder till en studievecka på cirka 20 timmar. Undervisningen är ofta förlagd till sen eftermiddagstid och/eller kvällstid för att den ska gå att kombinera med andra studier eller jobb.

Funderingar?

Har du några funderingar? Studievägledningen hjälper både dig som funderar på att börja på BTH och studenter som känner att de behöver diskutera sin studiesituation. 

Du når dem på studievagledning@bth.se eller 0455-38 53 00 (telefontid, tisdag – torsdag, 10.00 – 12.00). 

  • Tänk igenom ditt studieval. 
  • Skapa ett eget studieschema och rutiner. 
  • Våga fråga. 
  • Be om hjälp om du kör fast – så snabbt som möjligt. 

Studiemiljö: Världen!

Det bästa med att göra en termin utomlands är dels att man får utforska och uppleva en annan kultur med allt vad det innebär, och dels att man växer mycket som person. Man får en känsla av att inget är omöjligt.

Natalie
Utlandsstudent, Shanghai

Läs mer om Natalies erfarenheter av studier i USA och Shanghai

Läs om dina möjligheter till utlandsstudier vid BTH

Selfie på student som studerar utomlands

BTH har samarbeten med en mängd olika universitet, i många delar av världen – så i många av våra program erbjuds möjlighet att läsa en termin utomlands. Att plugga i ett annat land ger dig en mängd upplevelser och lärdomar, och kan också vara positivt att ha i CV:t när du ger dig ut på arbetsmarknaden. 

BTH Idrottsakademi
– Satsa på både idrott och plugg

Foto på Student som startar från startblock

Vår idrottsakademi är för dig som idrottar på elitnivå och vill fortsätta med det – men också plugga på högskola. Vi hjälper dig nå både studiemål och träningsmål. 

Vi optimerar din studiegång med en avstämd kombination av träning och studier, så du kan fortsätta med din idrottskarriär, men också trygga ett framtida arbetsliv.  

Läs mer om Idrottsakademin