Distansstudier

Distansstudier

De flesta utbildningsprogram på BTH läser du på campus, i högskolans lokaler. Det går också att studera vissa program på distans. Det innebär att du jobbar mer självständigt och att du framförallt håller kontakten med lärare och andra studenter via nätet. 

Distansutbildningar ger dig en ökad frihet eftersom du inte är bunden till en specifik plats och den tekniska utvecklingen har gjort det lättare att studera på distans. Men även om det innebär mer frihet att kunna styra över när och var du vill studera så kräver distansstudier disciplin och stort ansvar.

Alla studier på högskolenivå förutsätter att du tar ansvar för din egen inlärning och det gäller givetvis även om du studerar på distans. Tänk på att heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka. Vid distansstudier är de traditionella föreläsningarna istället ersatta av föreläsningar via video och diskussioner i diskussionsforum och liknande.

Klicka här för att se våra distansutbildningar

Med eller utan träffar

Det finns olika varianter av distansutbildning, du kan läsa helt på distans eller delvis på distans. Vissa kurser är helt webbaserade och då behöver du inte resa till högskolan, varken för introduktions- eller tentamenstillfällena.

Andra utbildningar har obligatoriska träffar eller virtuella möten över nätet. Det är viktigt att du tar reda på upplägget på den distansutbildning du vill söka till innan du gör din anmälan. Vid obligatoriska möten får du själv bekosta eventuella resor.

Så går distansstudier till

Att studera via internet är inte som att studera på campus. Den huvudsakliga skillnaden är att du måste arbeta ännu mer självständigt, vilket många gånger kräver god självdisciplin. Det är dock inte meningen att studierna ska ske helt på egen hand. Föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter förekommer också på våra nätbaserade kurser, men då i en annan form än i traditionell undervisning.

Via vår lärplattform Canvas kan du komma i kontakt med dina studiekamrater och bilda studiegrupper för att tillsammans lösa olika sorters uppgifter och dra fördel av att lära dig genom och av varandra. Här finns information om kursen samt tillgång till inlämningsuppgifter, föreläsningsanteckningar och ibland diskussionsforum, tester med mera.Naturligtvis kan du alltid vända dig till läraren för att få råd och hjälp.

När du läser en distansutbildning behöver du i de flesta fall en dator och tillgång till internet.