Distansstudier

Distansstudier

De flesta utbildningsprogram på BTH läser du på campus, i högskolans lokaler – men vissa program går att läsa på distans. Du jobbar då mer självständigt och håller kontakten med lärare och andra studenter via nätet. 

Distansutbildning ger dig en ökad frihet och till stor del kan du styra över när och var du vill studera, men distansstudier kräver också självdisciplin och ansvar. Alla studier på högskolenivå förutsätter att du tar ansvar för din egen inlärning och det gäller givetvis även om du studerar på distans. Kom ihåg att heltidsstudier innebär att du bör studera ungefär 40 timmar per vecka.

Våra distansprogram     Våra fristående kurser och kurspaket på distans

Vill du plugga teknik men saknar behörighet? Då kan Tekniskt basår vara lösningen, vi erbjuder utbildningen både på campus och distans. 

Läs mer om tekniskt basår – distans

Med eller utan träffar

Det finns olika varianter av distansutbildning, du kan läsa helt på distans eller delvis på distans. Vissa kurser är helt webbaserade och då behöver du inte resa till högskolan, varken för introduktions- eller tentamenstillfällena.

Andra utbildningar har obligatoriska träffar eller virtuella möten över nätet. Det är viktigt att du tar reda på upplägget på den distansutbildning du vill söka till innan du gör din anmälan. Vid obligatoriska möten får du själv bekosta eventuella resor.

Så går distansstudier till

Att studera via internet är inte som att studera på campus. Den huvudsakliga skillnaden är att du måste arbeta ännu mer självständigt, vilket många gånger kräver god självdisciplin. Det är dock inte meningen att studierna ska ske helt på egen hand. Föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter förekommer också på våra nätbaserade kurser, men då i en annan form än i traditionell undervisning.

Via vår lärplattform Canvas kan du komma i kontakt med andra studenter och bilda studiegrupper för att tillsammans lösa olika sorters uppgifter och dra fördel av att lära dig genom och av varandra. Här finns information om kursen samt tillgång till inlämningsuppgifter, föreläsningsanteckningar och ibland diskussionsforum, tester med mera. Naturligtvis kan du alltid vända dig till läraren för att få råd och hjälp.

När du läser en distansutbildning behöver du i de flesta fall en dator och tillgång till internet.

Vill du lära dig den senaste teknologin och hållbar utveckling? Här får vi arbeta med metoder som förbereder för arbetslivet och ger oss de verktyg som behövs för att bli eftertraktad på arbetsmarknaden. För mig som distansstudent så är jag inte närvarande fysiskt – men med IRC, forum och Gitter så känner jag att man kommer närmare och känner sig mer delaktig.

Peder
Tidigare student, Webbprogrammering på distans

Upplägget med distansstudier passar Violettas vardag och ger även ett mervärde.

– En utbildning på distans funkar väldigt bra för mig som studerar med en funktionsvariation som gör det jobbigt med många och nya sociala kontakter och nya miljöer.

– Det bästa är att jag får utlopp för min förmåga att lösa problem och att det är väldigt utmanande. Det är inte en dag som är den andra lik.

Violetta
Student Produktutveckling

Hitta din utbildning

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×