Distansstudier

Distansstudier

Alla studier på högskolenivå förutsätter att du tar ansvar för din egen inlärning. Då många som läser på distans har jobb på deltid är de traditionella föreläsningarna istället ersatta av föreläsningar via video och diskussioner i diskussionsforum och liknande.

Att studera via internet är inte som att studera på campus. Den huvudsakliga skillnaden är att du måste arbeta ännu mer självständigt, vilket många gånger kräver god självdisciplin. Det är dock inte meningen att studierna ska ske helt på egen hand. Föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter förekommer också på våra nätbaserade kurser, men då i en annan form än i traditionell undervisning. Via vår lärplattform kan du komma i kontakt med dina studiekamrater och bilda studiegrupper för att tillsammans lösa olika sorters uppgifter och dra fördel av att lära dig genom och av varandra. Naturligtvis kan du alltid vända dig till läraren för att få råd och hjälp.

 

Välkommen!

Rektor Mats Viberg hälsar dig välkommen till BTH. Klicka på playknappen för att starta filmen (1,30 min)