Glosbok

Glosbok

Ladok, Canvas, Erasmus..? Vad är vad och var hittar du information om vad det är?
Här reder vi ut en del begrepp och tipsar om bra saker att ha koll på som student på BTH. 

Biblioteket
Via bibliotekets söktjänst Summon@BTH kan du hitta artiklar, (e)tidskrifter, (e)böcker, databaser etc. Med hjälp av ditt BTH-login har du direkt tillgång till våra e-resurser även från din egen dator och utanför BTH:s campus. Vill du låna böcker aktiverar du ditt BTH-kort som lånekort. Biblioteket har en varierande och inspirerande studiemiljö för enskilda studier, grupp- och projektarbeten, webbmöten med mera. Det finns även en tyst avdelning. Mer information finns på bibliotekets sidor.

Blekinge studentkår
Blekinge studentkår arbetar för studentens inflytande över utbildningen.
För mer information se studentkårens hemsida.

BTH-kort
Alla studenter som är antagna till kurs eller program kan få ett BTH-kort. Kortet fungerar som passerkort till BTH:s lokaler, identitetskort inom campus och bibliotekskort. Du får det receptionen i Karlskrona. Studenter i Karlshamn fotograferas i Karlshamn och får sitt kort efter några dagar.

Canvas
Canvas är den lärplattform vi använder på BTH. Den fungerar både som virtuellt klass- och kursrum för distansstudier, och som ett komplement för dig som studerar på campus.

Erasmus Student Network (ESN)
ESN är en internationell studentförening på BTH som vänder sig till både svenska och internationella studenter med syftet att anordna studiesociala aktiviteter. Kontakt: esnbth@gmail.com

Examensbevis
Du kan ansöka om examensbevis efter slutförda studier. Det är viktigt att alla kurser och delmoment är inrapporterade i Ladok samt att ditt examensarbete är färdigt och inlagt i DiVA innan du skickar in din ansökan. Ansökan om examensbevis hittar du i Studentportalen.

Internationella kontoret
Här kan du få information om utbytesstudier och de utbytesavtal som BTH har med andra lärosäten. Mer information finns på internationella kontorets sidor.

KIDS
KIDS är karlskronastudenternas idrottssällskap. KIDS är aktivt främst på vårt campus i Karlskrona. Här kan du bland annat spela badminton, innebandy, volleyboll och fotboll. Kontakta KIDS på kidsstyrelse@bthstudent.se.

Kontakt
Kontaktinformation till all personal på BTH hittar du genom att använda sökfunktionen på vår webb. Principen för BTH:s e-postadresser är: fornamn.efternamn@bth.se.

Kursbevis
Kursbevis kan du få för avklarade fristående kurser. Ansökan hittar du i Studentportalen.

Kursplan
Kursplan finns för alla kurser och beskriver kursens innehåll och delmoment, examinationer och kurslitteratur. Du kan söka fram kursplaner i Studentportalen.

Ladok
Ladok är systemet för studiedokumentation som BTH använder för registrering av studenter och resultat. Alla uppgifter i Ladok är offentlig handling.

Omregistrering
Läs mer i Studentportalen.

Omtentamen
Om du inte klarar en tentamen kan du göra om den vid nästa tentamenstillfälle. Observera att det inte är tillåtet att göra en omtentamen i  betygshöjande syfte. Sök tentamenstillfällen i Studentportalen under ”Tentamen” och ”Preliminära datum för tentamen”.

Parkeringstillstånd
Parkeringstillstånd krävs för att parkera på Campus Gräsvik. Parkeringstillstånd finns att hämta i receptionen, hus A, den runda träbyggnaden på campus.

Plagiering och fusk
Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen. I värsta fall kan plagiering leda till avstängning från studierna. Fusk innebär exempelvis användning av otillåtna hjälpmedel vid en tentamen. Du kan läsa mer om plagiering och fusk i Studentportalen.

Programöversikt
En programöversikt visar programkurserna termin för termin tillsammans med information om betygsskala och examinatorer. Läs mer i Studentportalen.

Registrering
Registrering gör du varje termin på den utbildning som du är antagen till och avser att läsa. Registrering görs i Ladok för studenter, som du når via Studentportalen.  Observera att registrering är möjlig tidigast tre veckor innan terminsstart om du är programstudent, och tidigast tre veckor innan kursstart om du läser fristående kurser. Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Detta gäller också för att CSN ska betala ut studiemedel samt för att du ska kunna uppdatera ditt BTH-kort.

Registreringsintyg
Registreringsintyg visar vilka kurser du är och har varit registrerad på. Du kan själv skriva ut dina registreringsintyg i Ladok för studenter, som nås via Studentportalen.

Regler för nyttjande av IT-resurser
BTH tillhandahåller ett stort antal datorer som är avsedda att användas för att lösa utbildningarnas obligatoriska uppgifter. Datorresurser, datornät, kringutrustning och konton ägs och drivs av BTH och är avsedda för BTH-auktoriserad verksamhet. Läs mer om regelverk för nyttjande av IT-resurser i Studentportalen.

Schema
Schema hittar du i Studentportalen.

Studentambassadör
Som studentambassadör på BTH kan du vara med och hjälpa till vid aktiviteter som utbildningsmässor, akademisk högtid och öppet hus. Är du intresserad av att jobba som studentambassadör på BTH? Kontakta studentambassador@bth.se.

Studentkonto
Studentkonto är ett användarnamn och lösenord som ska användas för inloggning i Studentportalen, lärplattformen Canvas och bibliotekets e-resurser. Har du frågor eller behöver hjälp med ditt konto, se Studentportalen.

Studentportalen
Studentportalen är vår webb för dig som student hos oss. Här kan du hämta studentkonto, registrera dig på dina kurser, kolla scheman, följa dina studieresultat och mycket annat.

Studieintyg
Ett studieintyg visar antal avklarade högskolepoäng samt betyg på dina kurser. Intyget går att få på svenska eller engelska. Du kan själv skriva ut ditt studieintyg från Studentportalen.

Studiemedel
När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på CSN:s webbsida. För att studiemedel ska betalas ut krävs att du är registrerad på en kurs eller ett program. Därefter ska du göra en studieförsäkran till CSN. Kontakta CSN om du är osäker på vad som gäller för just dig eller läs mer på CSN:s webbsida.

Tentamen
Tentamen är ett skriftligt eller muntligt prov inom en kurs. Anmälan till tentamen gör du i Studentportalen, tidigast 30 dagar och senast 14 dagar innan utsatt tentamensdatum. För att kunna anmäla dig till en tentamen måste du vara eller ha varit registrerad på kursen. Vid tentamen och annan examination måste du kunna uppvisa ett giltigt BTH-kort eller annan giltig legitimation. Om du har missat att anmäla dig till tentamen får du endast tentera i mån av plats. Då måste du kunna visa att du är registrerad på kursen genom att ha med ett  registreringsintyg. Du kan själv skriva ut ditt registreringsintyg från Studentportalen.

Tentamensregler
Inför tentamen förväntas du ha läst och förstått de tentamensregler som gäller vid BTH. Du hittar dessa i Studentportalen.

Tillgodoräknande
Med tillgodoräknande menas att en kurs, eller delar av en kurs som du har läst tidigare, bedöms motsvara en annan kurs. Om du vill tillgodoräkna dig högskolepoäng från dina tidigare studier i det program du läser nu, måste du ansöka om det. Ansökningsblanketter och instruktioner hittar du i Studentportalen.

Utbytesstudier
På BTH har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands. Du kan prova på att studera i en ny akademisk miljö, chans att läsa specifika kurser som inte ges vid BTH samt få nya perspektiv och infallsvinklar inom ditt ämnesområde. Dessutom är det ett bra sätt att skaffa dig internationell erfarenhet, förbättra dina språkkunskaper och öka förståelsen för andra länders kulturer och samhällen. Kontakta internationella kontoret om du vill veta mer om utbytesstudier och vilka lärosäten som kan vara aktuella för just dig. Mer information finns på internationella kontorets sidor.