Civilingenjör i AI och maskininlärning

300 HP

Välj studiestart :
 • Studietid: 2021 vecka 34 till 2026 vecka 23
 • Ort: Karlskrona
 • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
 • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Civilingenjör i AI och maskininlärning

AI kan göra jobbet, men någon måste lära AI hur. Som civilingenjör i AI och maskininlärning utvecklar du system och formar nya arbetssätt för medier och maskiner.

AI och maskininlärning – en efterfrågad kompetens i en snabbt växande industri

De digitala jättarna i världen som Google, Facebook och andra bygger till stor del sin teknik på maskininlärning, och kompetens inom området efterfrågas i princip över hela världen. Den här utbildningen är relativt ny och utvecklas hela tiden för att matcha branschen och det snabbt växande behovet av civilingenjörer med rätt kompetens.

Många yrkesområden – och fler för varje dag

Civilingenjörsutbildningen i AI och maskininlärning ger dig en bred grund och öppnar för karriärer som specialist eller strategisk projektledare, där du efter några år i arbetslivet kan ha en ledande befattning. Antalet möjliga branscher och yrkesroller blir fler för varje dag eftersom tekniken används för allt fler områden, och möjliga arbetsgivare är Sony, Ericsson, Telenor, Volvo, Polisen och Försvarsmakten och många andra inom tekniskt innovativa branscher.

Civilingenjör – en komplett teknisk bas som grund

De tre första åren lägger du en ingenjörsgrund med till exempel kurser i programmering, intelligent dataanalys och tillämpad AI. Efter det har du en bred teknisk baskunskap och är väl förberedd för mer programspecifika studier i årskurs fyra och fem.

Samarbete i nutid för kunskap i framtiden

Utbildningen ger dig en tillämpad kunskap inom ett framtidsområde, men tekniken används redan, bland annat i drönare, miniubåtar och självkörande bilar. Här på BTH arbetar vi tillämpat nära industri och näringsliv, och dessutom i nära samarbete mellan olika utbildningsområden. Det ger en utbildning som ligger i fas med verkligheten och utvecklingen i industrin.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i AI och maskininlärning.

Kurser och innehåll

Kurser hösttermin 2021

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 8 hp

, 4 hp

Kurser vårtermin 2022

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2022

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2023

, 4 hp

, 6 hp

, 2 hp

, 8 hp

, 4 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2023

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2024

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser hösttermin 2024

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

, 6 hp

Kurser vårtermin 2025

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 15 hp

Kurser hösttermin 2025

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp *

, 7,5 hp

* Valbar kurs

Kurser vårtermin 2026

, 30 hp

Det är spännande att BTH är först ut med det här programmet. Vi ser ett stort behov och är nyfikna på studenterna som kommer att examineras.  

Johan X Svensson
Innovationsexpert, Telenor

Vill du veta mer om programmet?

Foto på André

Jag heter André och studerar på Civilingenjörsprogrammet i AI och maskininlärning. Har du en fråga om programmet? Skicka ett meddelande till mig!

Fråga André

Läs en intervju med André

Vad är AI och maskininlärning?

Martin berättar vad artificiell intelligens egentligen är, och vad skillnaden mellan den mänskliga hjärnan och datorn är.

Inte behörig?

Gå ett Tekniskt basår så höjer du din behörighet och får platsgaranti på alla våra ingenjörsprogram.

Läs mer och anmäl dig till Tekniskt basår

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Urval
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga. Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet A9/9.
Läs mer om antagning här

Examen
Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Civilingenjörsexamen i AI och maskininlärning
Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science in Engineering: AI and Machine Learning

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:

 • visa bred kunskap och förståelse om de centrala vetenskapliga frågeställningarna inom datavetenskap med speciellt fokus på artificiell intelligens, informationsutvinning och maskininlärning,
 • visa kunskap och förståelse för matematisk statistik och sannolikhetsteori samt deras betydelse för och användning inom konstruktion och utvärdering av intelligenta och lärande system,
 • visa allmän kunskap och förståelse för digitaliseringens och automatiseringens möjligheter och begränsningar inom industri, samhälle och akademi.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att utveckla och validera matematiska modeller som ska ligga till grund för insamling, behandling, och analys av data i tillämpade intelligenta och lärande system,
 • visa förmåga att kravställa, utveckla, implementera, dokumentera samt testa intelligenta och lärande system,
 • visa förmåga att utveckla idéskisser, prototyper och demonstratorer samt att via tekniska rapporter och muntliga presentationer redogöra för val av lösningsförslag gällande exempelvis smarta tjänster och automatisering av verksamhet i samverkan med industri- och samhällsaktörer,
 • visa förmåga till teamarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att förstå och bedöma forskningsresultat från relevanta områden,
 • visa förmåga att kritiskt utvärdera möjligheter och risker med intelligenta och lärande system utifrån relevanta etiska, ekologiska, ekonomiska och samhälleliga perspektiv,
 • visa förmåga att systematiskt och på vetenskaplig grund avgöra metoders och verktygs begränsningar, möjligheter och lämplighet givet en viss tillämpning,
 • visa förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur det används, inklusive såväl sociala som ekonomiska aspekter samt miljö och arbetsmiljöaspekter samt ta hänsyn till säkerhet och personlig integritet, särskilt hantering av personuppgifter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Frågor?

mbo

Programansvarig:

Martin Boldt

martin.boldt@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar