Masterprogram i stadsplanering

120 hp

:
  • Studietid: 2023 vecka 35 till 2025 vecka 23
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Anmälningskod: BTH-70551
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Masterprogram i stadsplanering

Planera och gestalta vår framtida livsmiljö. Med en fördjupad förståelse för bakomliggande processer skapar du möjligheter för hållbar stadsplanering.

Avancerad stadsplanering eller forskning

Masterutbildning i stadsplanering är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som förbereder dig för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området.

En djup förståelse för utformning av städer och miljöer

Med vilka utgångspunkter organiseras, planeras och gestaltas städer? Utbildningen handlar om rumslig organisering och utformning av landskap och byggd miljö med fördjupningar i problem och processer av betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Analysera förutsättningar, problem och processer

Alla städer, byggda miljöer och landskap är formade av olika processer – planerade som oplanerade, sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska. Hur ska vi förstå de processer som förändrar och formar staden såväl som landsbygden? Med vilka principer om organisering och gestaltning av det fysiska rummet kan stadsplanering bidra till en hållbar utveckling? I utbildningen analyserar du förutsättningar, problem, principer och undersöker sätt att förstå dem och dess påverkan.

Möjliggör hållbara miljöer med förståelse och kunskap som grund

Med en djupare förståelse och kunskap om bakomliggande processer och funktioner fördjupar du dina kunskaper och förmågor att planera den byggda miljön i städer och på landsbygden. Du skapar möjligheter för hållbar stadsutveckling genom att kritiskt granska förutsättningarna för densamma samt  genom att förstå, förändra och tillämpa planeringens verktyg.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Kurser och innehåll

Chart by Visualizer

Observera att kurslistan nedan är preliminär. Se utbildningsplanen för en fastställd kurslista.

Kurser hösttermin 2023

, 15 hp

, 15 hp

Kurser vårtermin 2024

, 7,5 hp

, 15 hp

, 7,5 hp

Kurser hösttermin 2024

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 15 hp

Kurser vårtermin 2025

, 30 hp

BTH har många bra lärare som engagerar sig för att ge dig den bästa utbildningen. Som student har du även möjlighet att påverka din utbildning.

Gylsen
Student, Masterprogram i stadsplanering

Studentprojekt

Studentprojekt fysisk planering

Workshop
In workshop III (W3) the students continued to explore notions of site and context with Anaïs Leger Smith (FR/UK). The workshop encouraged the students to engage with the notions of site and context through a critical urban analysis. The site was approached as a socially constructed space and was focused on social urban practices.

Studentprojekt Fysisk planering - byggstaden

Studio 1 – strukturer
Under den första veckan i kursen Studio 1 – strukturer åkte studenterna på studiebesök till Helsingborg. Där introducerades de till Helsingborg stad och stadsarkitekten.

Studenterna delades in i grupper och varje grupp fick ett fyra kvadratmeter stort papper. Som grund fick studenterna rita upp ett rutnät som de sedan införde en organisk form i.

Här studerar du

På Campus Karlskrona hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Karlskrona ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Abdellah Abarkan

abdellah.abarkan@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Vad är planeringsarkitekt?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×