Masterprogram i stadsplanering

120 hp

:
  • Studietid: 2024 vecka 36 till 2026 vecka 23
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart
  • Anmälningskod: BTH-70552
  • Språk: Svenska
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Välkomstbrev (publiceras 3 v. innan programstart)

Planera och gestalta vår framtida livsmiljö. Med en fördjupad förståelse för bakomliggande processer skapar du möjligheter för hållbar stadsplanering.

Avancerad stadsplanering eller forskning

Masterutbildning i stadsplanering är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som förbereder dig för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området.

En djup förståelse för utformning av städer och miljöer

Med vilka utgångspunkter organiseras, planeras och gestaltas städer? Utbildningen handlar om rumslig organisering och utformning av landskap och byggd miljö med fördjupningar i problem och processer av betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Analysera förutsättningar, problem och processer

Alla städer, byggda miljöer och landskap är formade av olika processer – planerade som oplanerade, sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska. Hur ska vi förstå de processer som förändrar och formar staden såväl som landsbygden? Med vilka principer om organisering och gestaltning av det fysiska rummet kan stadsplanering bidra till en hållbar utveckling? I utbildningen analyserar du förutsättningar, problem, principer och undersöker sätt att förstå dem och dess påverkan.

Möjliggör hållbara miljöer med förståelse och kunskap som grund

Med en djupare förståelse och kunskap om bakomliggande processer och funktioner fördjupar du dina kunskaper och förmågor att planera den byggda miljön i städer och på landsbygden. Du skapar möjligheter för hållbar stadsutveckling genom att kritiskt granska förutsättningarna för densamma samt  genom att förstå, förändra och tillämpa planeringens verktyg.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Programinnehåll

Jämför program

Observera att kurslistan nedan är preliminär. Se utbildningsplanen för en fastställd kurslista.

Kurser hösttermin 2024

, 15 hp

, 15 hp

Kurser vårtermin 2025

, 15 hp

, 7,5 hp

, 7,5 hp

Kurser hösttermin 2025

, 7,5 hp

, 7,5 hp

, 15 hp

Kurser vårtermin 2026

, 30 hp

Som planeringsarkitekt blir du en viktig del av framtiden, det är vi som planerar framtidens städer.

Hilma,
student, Masterprogram i stadsplanering

Studentprojekt

Studentprojekt fysisk planering

Workshop
I en workshop fortsatte studenterna att utforska begreppen plats och sammanhang tillsammans med Anaïs Leger Smith (FR/UK). Workshoppen uppmuntrade studenterna att engagera sig med plats- och sammanhangsbegreppen genom en kritisk stadsanalys. Platsen sågs som en samhälleligt konstruerad plats och fokuserades på sociala stadspraktiker.

Studentprojekt Fysisk planering - byggstaden

Studio 1 – strukturer
Under den första veckan i kursen Studio 1 – strukturer åkte studenterna på studiebesök till Helsingborg. Där introducerades de till Helsingborg stad och stadsarkitekten.

Studenterna delades in i grupper och varje grupp fick ett fyra kvadratmeter stort papper. Som grund fick studenterna rita upp ett rutnät som de sedan införde en organisk form i.

Forskning

Illustration av människor som möts på ett kontorPå BTH undersöker forskarna byggda miljöer som vi bor och arbetar i, men också hur de miljöerna planeras och regleras. En stor del av forskningen fokuserar på hållbar stadsutveckling och styrning av miljö och markanvändning.

Läs mer om vår forskning inom området fysisk planering.

Frågor?

Profilbild

Programansvarig:

Bertil Malmström

bertil.malmstrom@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är planeringsarkitekt?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar