Masterprogram i strategisk fysisk planering

120 hp

:
  • Studietid: 2021 vecka 35 till 2023 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Språk: Undervisningen ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Tillfället är stängt för anmälan

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Masterprogram i strategisk fysisk planering

Utveckla förmågan att granska förutsättningar för hållbart samhällsbyggande och skapa möjligheter att bygga en bättre framtid genom strategisk planering.

Planeringskompetens för komplicerade projekt, långsiktighet och hållbarhet

Under utbildningen bygger du kunskaperna och förmågan att planera strategiskt och förstå och tillämpa komplexa planeringsprocesser med många olika aktörer.

Utbildningen förbereder dig för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskning inom området och har som mål att fördjupa dina kunskaper i att kritiskt granska förutsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande och att kunna identifiera och driva planeringsfrågor med strategiskt innehåll.

Problembaserad planering

Med fokus på strategisk planering varvar kurserna teori med praktisk tillämpning på både lokala som gränsöverskridande nivåer. Undervisningen är problembaserad och flertalet kurser utgår från övergripande frågeställningar som bryts ned och testas.

Granska, analysera, visualisera och förmedla strategisk planering

Du tränar din förmåga att kritiskt granska, identifiera problem och analysera. Du övar praktiska färdigheter där du tar fram och värderar förslag till lösningar och pekar på konsekvenser av vägval. För att kunna implementera strategisk planering i olika organisationer stärker du också dina förmågor i att formulera dig och att visualisera komplexa sammanhang.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Kurser och innehåll

”Utbildningens tydliga samhällskoppling och projektbaserade upplägg har gett mig handfasta verktyg inför arbetslivet – ett klockrent komplement till min mer teorityngda utbildningsbakgrund. Utbytet med samhällsaktörer, engagerade lärare och klasskamrater har stärkt mig på ett professionellt såväl som på ett personligt plan, med nya arbetslivskontakter och vänner för livet.”

Niklas Hellblom
Internationell samordnare på Sveriges Kommuner och Regioner
Tidigare student i Masterprogram i strategisk fysisk planering

Vill du veta mer om programmet?

Studentprojekt

Illustration av studentprojektet Projekt Regional Planering

Projekt Regional Planering

I kursen Regional planering med internationella perspektiv skrevs en uppsats med ett EU-perspektiv. I projektet skulle studenterna föreslå en regional strategi för hur Västerås och Eskilstuna kan samverka bättre. Projektet genomfördes i grupper om fyra, där studenterna presenterade sina strategier på två stycken planscher.

Illustration av studentprojektet Backcasting

Backcasting (Älvstaden  2015-2050)

I kursen Framtidsbilder får studenterna göra en backcasting av en redan formulerad vision. Uppgiften är att tänka en process baklänges och fundera över vad som behöver göras för att uppnå mål och vision. Här har studenterna gjort en backcasting av visionen för Älvstaden.

Bild med studenter som kliver på en färja

Studieresa

År 2017 gick studieresan till Nederländerna. Landet har en lång historia av regional planering, bland annat med avseende på täta städer och effektiv kollektivtrafik. Nijmegen besöktes eftersom staden har utsetts till European Green Capital för 2018.

Här studerar du

På Campus Gräsvik hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Gräsvik ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Frågor?

Programansvarig:

Sabrina Fredin

sabrina.fredin@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom området

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×