Masterprogram i industriell ekonomi och management

120 hp

:
  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2024 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Anmälningskod: BTH-90577
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Utbildningsplan: Ladda ner

Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Masterprogram i industriell ekonomi och management

Uppgradera dina förmågor. Bygg på din tekniska kunskap. Utveckla din kompetens inom marknadsanalys, innovation, management och affärsutveckling tillsammans med oss.

Förverkliga teknik i ett modernt och dynamiskt näringsliv 
Masterprogrammet i industriell ekonomi och management är en tvåårig teknikvetenskaplig utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din tekniska grundexamen. Programmet ger dig en avancerad kunskap om teknikens affärsmässiga och organisatoriska förverkligande i ett modernt och dynamiskt näringsliv. Du förbereder dig för strategiskt och operativt arbete med teknikrelaterad affärs- och organisationsutveckling, produkt- och tjänsteinnovationer samt för ledarskap och styrning i teknik- och kunskapsintensiva företag och organisationer.

Stor omfattning och två inriktningar 
Utbildningens kurser behandlar komplexa problem och utmaningar som tekniker och ingenjörer möter i sina olika yrkesroller. Programmet omfattar bland annat analys av näringslivsdynamik och industriell omvandling, teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande företag och branscher.

Programmet har två inriktningar, båda med stark koppling till forskningsfronten inom industriell ekonomi och management.

Inriktningen konkurrens, produktion och finansiell analys lämpar sig för dig som vill utveckla dina färdigheter i kvantitativa analyser och optimeringsberäkningar kopplade till frågeställningar inom produktion, finansiering och investering.

Inriktningen marknadsanalys, entreprenörskap och strategi lämpar sig för dig som vill utveckla dina kunskaper och färdigheter inom strategi- och affärsutveckling.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder till en teknologie masterexamen.

Mer om programmet

Kurser och innehåll

Programmet med inriktning:
Konkurrens-, produktions- och finansiell analys, 120 hp

Programmet med inriktning:
Marknadsanalys, entreprenörskap och strategi, 120 hp

Här studerar du

På Campus Karlskrona hittar du utbildningar inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt hälsa och vård. 

Campus Karlskrona ligger precis vid vattnet, här finns till och med en badbrygga 50 meter från föreläsningssalarna. Från det moderna bibliotekets studieplatser har du utsikt över havet och utanför finns motionsslingor som tar dig genom skogspartier och längs stranden. 

 

Flygbild över Campus Gräsvik

Frågor?

Programansvarig:

Eva Lövstål

eva.lovstal@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Vad är industriell ekonomi, hållbarhet och ledarskap?

Vad omfattar området? Vad kan du jobba med? Inom vilka branscher?

Utbildningstyp

Visa endast

Terminstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×