Teknisk introduktionskurs i maskinteknik för högskoleingenjörer

Programkurs, 6 HP

  • Studietid: 2021 vecka 35 till 2022 vecka 02
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Marin teknik och maskinteknik
  • Nivå: G1N
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Språk: Undervisningen ges på svenska.
  • Kurskod: MT1552
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Teknisk introduktionskurs i maskinteknik för högskoleingenjörer, 6 HP

Syftet är att studenten på en grundläggande nivå ska skapa sig en inblick i olika aspekter av ingenjörens yrkesroll, samt skaffa sig kunskaper och färdigheter gällande ingenjörsmässiga arbetsmetoder såsom beräkningsmetoder, projektmetodik, personlig ledning och presentationsteknik. Studenten ska träna sin förmåga att kommunicera tekniskt innehåll skriftligen och muntligen på ett vetenskapligt sätt, samt formulera en problemställning, söka, samla och värdera relevant information. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete för att förankra ämnesområdets teori, samt att förbereda studenten på att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling för utbildningen tillgängliga laboratorier.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Ansel Berghuvud

ansel.berghuvud@bth.se

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

UTBILDNINGAR INOM Marin teknik och maskinteknik

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×