Teknisk introduktionskurs i Maskinteknik

Programkurs, 8 hp

  • Studietid: 2021 vecka 35 till 2022 vecka 02
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 25%
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G1N
  • Kurskod: MT1551
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Teknisk introduktionskurs i Maskinteknik, 8 hp

Syftet är att studenten på en grundläggande nivå ska skapa sig en inblick i olika aspekter av ingenjörens yrkesroll, samt skaffa sig kunskaper och färdigheter gällande ingenjörsmässiga arbetsmetoder såsom beräkningsmetoder, projektmetodik, personlig ledning och presentationsteknik. Studenten ska träna sin förmåga att kommunicera tekniskt innehåll skriftligen och muntligen på ett vetenskapligt sätt, samt formulera en problemställning, söka, samla och värdera relevant information. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete för att förankra ämnesområdets teori, samt att förbereda studenten på att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling för utbildningen tillgängliga laboratorier.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Ansel Berghuvud

ansel.berghuvud@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×