Framtidsbilder

Odefinierad, 15 hp

  • Studietid: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 2
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart 100%
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Språk: Svenska
  • Nivå: A1N
  • Anmälningskod: BR9DW
  • Kurskod: FM2606
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Framtidsbilder, 15 hp

Kursen introducerar metoder och analysverktyg för att studera aktuell planeringsproblematik som den kommer i uttryck i planer, program och visioner inom den strategiska fysiska planeringen. Kursen syftar till att analysera, förklara och förstå hur planeringens aktörer genom olika logiker formar planer och andra plandokument och ger dessa ett meningsbärande innehåll. Kursen behandlar även metodik för visioner och scenarier och de studerande tillämpar dessa i projektform i syfte att kritiskt granska deras möjligheter och begränsningar samt etiska konsekvenser.

Bra att veta

Frågor?

Profilbild

Kursansvarig:

Bertil Malmström

bertil.malmstrom@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar