Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2:1

Programkurs, 7,5 HP

  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Marin teknik och maskinteknik
  • Nivå: A1F
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Kurskod: MT2560
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2:1, 7,5 HP

Studenten inhämtar fördjupad kunskap om och vidareutvecklar färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.

Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa.

Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.

Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Bra att veta

Frågor?

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

UTBILDNINGAR INOM Marin teknik och maskinteknik

Studieort

Undervisningsspråk

Utbildningstyp

Nivå

Terminstart

Visa endast

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×