Introduktion till strategisk fysisk planering

Odefinierad, 15 hp

  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart 100%
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Språk: Svenska
  • Nivå: A1N
  • Anmälningskod: BYWH7
  • Kurskod: FM2550
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Introduktion till strategisk fysisk planering, 15 hp

Kursen ger en introduktion till programmet och syftar till att göra de studerande förtrogna med programmets upplägg och inriktning. Vidare syftar kursen till att introducera och problematisera viktiga teorier och begrepp som återkommande används i programmets kurser och projekt. Förutom teoretiska studier innehåller kursen flera olika fallstudier av strategisk planering på olika nivåer och häri ingår även studiebesök till olika myndigheter och organisationer.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Sabrina Fredin

sabrina.fredin@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar