Hälsofrämjande omvårdnad ur ett livsloppsperspektiv

Programkurs, 15 hp

  • Studietid: 2023 vecka 13 till 2023 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Nivå: A1F
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Kurskod: OM2545
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Hälsofrämjande omvårdnad ur ett livsloppsperspektiv, 15 hp

Syftet med kursen är att studenten ska förjupa sina kunskaper om hälsofrämjande omvårdnad och medicinska omvårdnadsåtgärder i ett livsloppsperspektiv utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenser och visa förmåga att utföra kvalificerad omvårdnad utifrån komplexa situationer från det nyfödda barnet till livets slut.

Delkurs 1. Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar 7,5 hp VFU 6 hp

Syftet är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om barn och ungdomars fysiska och psykiska hälsa och ohälsa för att självständigt planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, samt fortsatt habilitering vid redan uppkomna funktionsnedsättningar. Vidare att genomföra hälsoundersökningar och utföra vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet.

Delkurs 2. Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre 7,5 hp VFU 6 hp

Syftet är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om vuxna och äldres fysiska och psykiska hälsa och ohälsa med särskilt fokus på att observera och bedöma komplexa situationer för att vårda och rehabilitera i kontexten vårdcentral och hemsjukvård, samt vård i livets slutskede.

Bra att veta

Frågor?

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningstyp

Visa endast

Terminstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×