Specifik omvårdnad för vård av äldre

Programkurs, 15 hp

  • Studietid: 2023 vecka 35 till 2024 vecka 02
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Nivå: A1F
  • Kurskod: OM2534
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Specifik omvårdnad för vård av äldre, 15 hp

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om specifik omvårdnad och medicinska omvårdnadsåtgärder för vård av äldre utifrån omvårdnadsprocessen och kärnkompetenser och visa förmåga att utföra kvalificerad omvårdnad utifrån komplexa situationer inklusive vård vid livets slut. Vidare ska studenten fördjupa sina kunskaper om äldres fysiska och psykiska hälsa och ohälsa för att självständigt observera, bedöma, planera, genomföra och utvärdera komplexa situationer inom vård av äldre inom kontexten geriatrik, hemsjukvård, samt vård i livets slutskede. Syftet är slutligen att främja fysisk, psykisk och social hälsa och genom att kunna genomföra hälsoundersökningar, förebygga uppkomsten av sjukdom sjukdomskomplikationer, samt fortsatt habilitering vid redan uppkomna funktionsnedsättningar.

Bra att veta

Frågor?

Profilbild

Kursansvarig:

Ulrika Bernow Johansson

ulrika.bernow.johansson@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×