Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktsköterskans verksamhetsområde

Programkurs, 15 hp

  • Studietid: 2023 vecka 35 till 2023 vecka 43
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Nivå: A1E
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Kurskod: OM2531
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktsköterskans verksamhetsområde, 15 hp

Syftet med kursen är att studenten fördjupar kunskapen om forskningsdesign, forskningsmetod, forskningsetik samt sin förmåga att tillämpa forskningsprocessens steg i ett examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde. Syftet är också att studenten vidareutvecklar förmågan att kritiskt granska, bedöma och diskutera eget samt andras examensarbete.

Bra att veta

Frågor?

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningstyp

Visa endast

Terminstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×