Matematisk problemlösning

Odefinierad, 4 hp

  • Studietid: 2023 vecka 34 till 2023 vecka 43
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, kvartsfart 25%
  • Huvudområde: Matematik
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G1N
  • Anmälningskod: BGWHN
  • Kurskod: MA1486
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Matematisk problemlösning, 4 hp

En matematikkurs som möjliggör utveckling av matematiska förmågor, men också personliga och professionella förmågor som är viktiga för olika yrkesroller – finns det?

Ja, i kursen Matematisk problemlösning finns goda grunder för att studera och utvecklas på ett helt annat sätt än vad många andra matematikkurser erbjuder.

Läs mer om kursen här http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1355913/FULLTEXT02.pdf ansök, så ses vi till hösten.

Bra att veta

Frågor?

Profilbild

Kursansvarig:

Linda Mattsson

linda.mattsson@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar