Avancerad forskningsmetod och design

Programkurs, 7,5 hp

  • Studietid: 2024 vecka 13 till 2024 vecka 22
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Huvudområde: Industriell ekonomi och management
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Engelska
  • Nivå: A1F
  • Kurskod: IY2619
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Avancerad forskningsmetod och design, 7,5 hp

Syftet med kursen är att studenterna utvecklar fördjupade kunskaper om vetenskapsteorier och forskningsmetodik för både kvalitativa och kvantitativa studier inom industriell ekonomi. Viktiga aspekter i kursen är formulering av forskningsproblem och forskningsfrågor, förankring i tidigare forskning, tillämpning och motivering av olika metodstrategier samt vetenskaplig slutledning och syntes baserat på såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsansatser. Även om kursen behandlar såväl kvalitativa som kvantitativa ansatser så är huvudfokus på kvantitativa ansatser för analys av stora datamängder.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Mojtaba Hosseini

mojtaba.hosseini@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×