Forskningsmetodik och magisterarbete i programvaruteknik för yrkesverksamma

Programkurs, 18 hp

  • Studietid: 2024 vecka 03 till 2025 vecka 03
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 10%
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Engelska
  • Nivå: A1E
  • Kurskod: PA2592
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Forskningsmetodik och magisterarbete i programvaruteknik för yrkesverksamma, 18 hp

Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet programvaruteknik. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Nauman Ali

nauman.ali@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×