Forskningsmetodik och magisterarbete i programvaruteknik för yrkesverksamma

Programkurs, 18 hp

  • Studietid: 2024 vecka 03 till 2025 vecka 03
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 10%
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Nivå: A1E
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Kurskod: PA2592
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Forskningsmetodik och magisterarbete i programvaruteknik för yrkesverksamma, 18 hp

Syftet med kursen är att introducera, diskutera och träna ett vetenskapligt förhållningssätt, att bekanta sig med aktuell forskning inom ett valt område och att träna vetenskapligt skrivande. Studenten får också en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av forskning i programvaruteknik.

Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen, samt ge möjlighet till tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper.

Bra att veta

Frågor?

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×