Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2:1

Programkurs, 7,5 hp

  • Studietid: 2024 vecka 36 till 2024 vecka 44
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Huvudområde: Maskinteknik
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Nivå: A1F
  • Språk: Undervisningen ges på engelska.
  • Kurskod: MT2560
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2:1, 7,5 hp

Studenten inhämtar fördjupad kunskap om och vidareutvecklar färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.

Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa.

Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.

Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×