Matematisk modellering

Programkurs, 7,5 hp

  • Studietid: 2024 vecka 45 till 2025 vecka 03
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, deltid 50%
  • Huvudområde: Matematik
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Nivå: G1F
  • Kurskod: MA1487
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Matematisk modellering, 7,5 hp

Kursen avser att ge studenten förutsättningar att inhämta kunskaper i matematisk modellering. Utgångspunkten är att kunna tillämpa olika typer av matematiska metoder och modeller på problemställningar inom framför allt teknik- och naturvetenskaperna, såväl som inom mer tvärvetenskapliga ämnen. Kursen skall även bidra till förståelsen av diskret matematik, statistik, optimering och den matematiska modelleringens betydelse vad det gäller förbättringspotentialer inom de olika tillämpningsområdena.

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×