Examensarbete i datavetenskap för högskoleingenjörer

Programkurs, 18 hp

  • Studietid: 2025 vecka 04 till 2025 vecka 23
  • Ort: Karlskrona
  • Huvudområde: Datavetenskap
  • Nivå: G2E
  • Välkomstbrev: Denna kurs är en del av ett program och saknar välkomstbrev.
  • Språk: Undervisningen ges i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Kurskod: DV1583
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Examensarbete i datavetenskap för högskoleingenjörer, 18 hp

Examensarbetskurs för högskoleingenjör och teknologie kandidat i samband med högskoleingenjörsexamen. Syftet med examensarbetet är att studenten integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Detta inkluderar att självständigt identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor i datavetenskap. Syftet är vidare att planera, utveckla, genomföra och presentera ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt arbete på teknologie kandidatnivå inom området datavetenskap. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier, utvecklingsarbete och rapportskrivning. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av arbetet samt kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Bra att veta

Foto på tre datorer från ovan

Så söker du

Så här gör du för att ansöka till BTH via antagning.se

Möte mellan studenter

Rätt behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig.

Viktiga datum

Viktiga datum för dig som ska söka till BTH.

Frågor?

Kvinna med headset

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

0455-38 53 00

Utbildningar inom Datavetenskap

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×