Etik och hållbarhet för maskinteknik

Programkurstillfälle, 6 hp

  • Studietid: 2025 vecka 36 till 2026 vecka 3
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, kvartsfart 25%
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Språk:
  • Nivå: G1F
  • Anmälningskod: BN4KQ
  • Kurskod: SL1419
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Etik och hållbarhet för maskinteknik, 6 hp

Syftet med kursen är att ge studenten:
(i) grundläggande kunskaper om och färdigheter i att bidra till en hållbar utveckling som kan tillämpas och vidareutvecklas inom maskintekniska ämnen
(ii) förutsättningar att utveckla sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt till hållbar utveckling och etiska aspekter inom produktutveckling och maskinkonstruktion
(iii) kunskaper och färdigheter som är användbara för att främja etiskt beteende och social hållbarhet i produktutveckling och maskinkonstruktion

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Cecilia Bratt

cecilia.bratt@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar