Verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vård

Programkurstillfälle, 7,5 hp

  • Studietid: 2025 vecka 36 till 2025 vecka 44
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Språk:
  • Nivå: A1F
  • Anmälningskod: BYJW7
  • Kurskod: OM2556
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vård, 7,5 hp

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sin professionella kompetens genom att tillämpa omvårdnadsprocessen i klinisk verksamhet samt leda, organisera och utveckla omvårdnadsarbete i samverkan.

Bra att veta

Frågor?

Profilbild

Kursansvarig:

Sandra Falkskär

sfk@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar