Kandidatarbete i Programvaruteknik

Programkurs, 15 hp

  • Studietid: 2026 vecka 04 till 2026 vecka 23
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, deltid 50%
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Nivå: G2E
  • Kurskod: PA1445
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Kandidatarbete i Programvaruteknik, 15 hp

Kursen syftar till att studenten skall integrera, vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom utbildningen. Kandidatarbetet syftar till att ge kunskaper och färdigheter i att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Detta inkluderar att självständigt identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor i programvaruteknik. Syftet är vidare att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området programvaruteknik. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier och rapportskrivning.

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×